Máy in chuyển nhiệt

máy in hóa đơn nhiệt trực tiếp, máy in nhãn nhỏ, máy in nhiệt pos máy in hóa đơn.