Yếu tố làm nóng PTC

nhôm nóng ptc, yếu tố làm nóng điện, yếu tố làm nóng kim loại.