Nhiệt điện trở PTC

hệ số nhiệt độ dương, máy sưởi điện công nghiệp, máy sưởi điện trở ptc.