Điều hòa không khí ngoài trời

bảng điều khiển điều hòa không khí, tủ điện bên ngoài, tủ điều hòa không khí.